Տպագրված ԿԹԺ yellow

  • Home
  • / Տպագրված ԿԹԺ yellow

Ինքնակպչուն թղթյա ժապավենը պետք է պահվի զով և չոր պայմաններում, հեռու առևի ուղիղ ճառագայթներից և ջերմության այլ աղբյուրներից: Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս է, երբ տվյալ ապրանքը պահվել է 25 º C և 50% օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում:

  • Weight:
  • Thickness:
  • Elasticity:
  • Elongation up to:
  • Stickiness:
  • Tear force:
  • Heat resistance:
  • Rubber: